Over ons


Stichting Vermaeck is een in 2017 opgerichte goededoelenstichting van de familie van der Vegt. De Stichting heeft onder andere als doel om projecten te initiëren, ontwikkelen en uit te voeren waaronder evenementen, festivals en tentoonstellingen op het gebied van cultuur en sport. Meestal met een of meerdere maatschappelijke doelstellingen. Deze projecten hebben regelmatig een verwijzing naar ons erfgoed, onze historie of cultuur en roepen een gevoel van nostalgie op teneinde waarde te creëren voor onze samenleving. Projecten worden vrijwel altijd uitgevoerd in een netwerk aan partners waarmee vanuit gedeelde waarden belevenissen worden gecreëerd, bij voorkeur in en voor de stad Rotterdam. Belangrijke (familie)waarden van waaruit de stichting opereert zijn lange-termijn denken, integriteit, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Hiermee neemt de stichting de verantwoordelijkheid om met inzet en vermogen een bijdrage te leveren aan een betere samenleving.

 
 

Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:
 • E.I.A. van der Vegt (voorzitter)
 • R.H.C. van der Vegt (penningmeester)
 • G.J.H. van der Vegt (secretaris) 
 
 

Doelstellingen volgens de statuten van Stichting Vermaeck


De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de statuten luidt:

 1. De stichting stelt zich ten doel zich in te zetten voor het algemeen belang door: 
  • het initiëren, stimuleren en ontwikkelen van evenementen en festivals op het gebied van sport, cultuur en entertainment met een- of meerdere maatschappelijke doelstellingen; 
  • het (financieel) ondersteunen van maatschappelijke initiatieven; en- 
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door (nieuwe) initiatieven op genoemd gebieden te ondersteunen, zowel met raad en daad als financieel.
 
 

Algemene gegevens Stichting Vermaeck


Stichting Vermaeck is ingeschreven bij de KvK onder nummer 69153779

Het RSIN/fiscaal nummer is 8577.56576
De overige contactgegevens vindt u hier
Het meest recente beleidsplan van de stichting:
IJsvrij Park Festival
Het meest recente jaarverslag van de stichting is nog niet beschikbaar gezien de oprichtingsdatum.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel hebben ze recht op een vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakt kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.
 
 

ANBI status


Stichting Vermaeck is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Giften gedaan aan goede doelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).